Ενίσχυση του έργου!

Ενίσχυση του έργου!

Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023

Από τις περιφέρειες με την μεγαλύτερη πληθυσμιακή μείωση η Κορυτσά!! Επίκειται αντικατάσταση πληθυσμού!- Nga rajonet me uljen më të madhe të popullatës në Europë është ai i Korçës! Po vjen zëvnedësimi gradual i popullatës!

Η μετανάστευση και η μείωση των γεννήσεων φέρνουν την γρήγορη μείωση του πληθυσμού στην Αλβανία.

Σύμφωνα με τα συγκριτικά δεδομένα από το Eurostat διακρίνεται πως το Αργυρόκαστρο και η Κορυτσά βρίσκονται στις περιοχές της Ευρώπης με την μεγαλύτερη μείωση της φυσικής αύξησης του πληθυσμού κατά το έτος 2021

Η φυσική αύξηση του πληθυσμού του Αργυροκάστρου έπεσε κατά το Ιανουάριο του 2021 μέχρι το Ιανουάριου του έτους 2022 με 7% ενώ στην περιφέρεια Κορυτσάς με 4,3 %. Στον χάρτη οι περιοχές με σκούρο χρυσό χρώμα δείχνουν την πτώση του πληθυσμού με πάνω από 7 % .

Από το Ιανουάριου 2021 μέχρι 1 Ιανουαρίου 2022 κατά την πανδημία του Covid 19, ο πληθυσμός της Αλβανίας έπεσε κατά 36000 άτομα περίπου 1,2 % ενώ η φυσική αύξηση ήταν αρνητική με περίπου 3300 άτομα καθώς η πανδημία οδήγησε σε μεγαλύτερους θανάτους σε σχέση με τις γεννήσεις.

 

Το παράδοξο είναι πως η Κορυτσά, αν και η περιφέρεια της έχει αδειάσει, η γεωργία και η κτηνοτροφία μαραζώνει, έχει μια έκρηξη δόμησης σε όλη την πόλη και επενδύσεις στον τουρισμό. Οι τιμές ανά τετραγωνικό κυμαίνονται από 750 ευρώ έως 1500 ευρώ.

Αν και οι κορυτσαίοι μεταναστεύουν τα σπίτια τους στην παλιά ελληνορθόδοξη συνοικία αγοράζονται από το μαύρο χρήμα που έρχεται από όλη την Αλβανία και κυρίως τα Τίρανα.

Ως φυσικό επακόλουθο η αντικατάσταση πληθυσμό, μακροπρόθεσμα θα είναι μια πικρή πραγματικότητα με βασικό θύμα το ελληνορθόδοξο στοιχείο.

Η «παραίτηση» της Ελλάδας από μια περιοχή σαν την Κορυτσά, που έχει ακόμη Έλληνες γίνεται σταδιακά ανά τα χρόνια και αυτό μαζί με όσα αναφέραμε θα επιφέρουν τον αφανισμό τους.

Μ.Θ

Emigracioni dhe plakja po e ulin me shpejtësi popullsinë e Shqipërisë.

Të dhënat krahasuese të Eurostat tregojnë se, Gjirokastra dhe Korça u renditen në Rajonet e Europës më rënien më të madhe të shtesës natyrore të popullsisë në vitin 2021.

Shtesa natyrore e popullsisë së Gjirokastrës ra nga janari i vitit 2021 në janarin e vitit 2022 ra me 7 për qind, ndërsa në qarkun e Korçës me 4.3 %. Në hartën e mëposhtme rajonet me ngjyrë e artë më të erret përfaqësojnë rënien më të madhe të shtesës natyrore të popullsisë mbi 7 për qind.

Ndërmjet 1 janarit 2021 dhe 1 janarit 2022, gjatë pandemisë COVID-19, popullsia e Shqipërisë u ul me 36 mijë persona me një rënie 1.2%, ndërsa shtesa natyre ishte negative me rreth 3300 persona pasi pandemia i çoi vdekjet në nivele më të larta se lindjet.

Paradoksi qëndron në faktin se Korça, megjithëse zona përreth saj është pothuajse e zbrazur, në fshatrat bujqësia dhe blegtoria po shuhet, ka një shpërthim ndërtimesh në qytet dhe investime në turizëm. Çmimet për metër katror variojnë nga 7500 euro deri në 1500 euro.

Megjithëse korçarët kanë emigruar shtëpitë e tyre në lagjet e vjetra të banuara kryesisht nga helenorothdhoksë po blihen nga paratë e zeza që vijnë nga e gjithë Shqipëria e sidomos nga Tirana.

Rrjedhim normal i kësaj situate do të jetë zëvendësimi i popullatës me viktimë kryesore komunitetin helenorthodhoks të qytetit.

“Tërheqja” e Greqisë nga një zonë si Korça, që ka akoma elementë të saj, po bëhet gradualisht ndër vite dhe kjo së bashku me të gjitha ato sa përmendëm më lart do të sjellë zhdukjen e këtij elementi.

B.T

 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: