Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Μαθητές του "Όμηρος" Κορυτσάς παρουσίασαν ένα σημαντικό μνημείο σε πρόγραμμα του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών !- Nxënësit e shkollës "Omiros" prezantuan një monument të rëndësishëm në një projekt të Intitutit Patriarkal të Studimeve Etërore!

 

Για άλλη μια φορά το Ελληνοαλβανικό Σχολείο "Όμηρος", οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας έκαναν περήφανους. Στα πλαίσια ενός προγράμματος του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών Παρουσίασαν ένα σημαντικό, άγνωστο σε πολλούς, θρησκευτικό μνημείο αυτό του Βυζαντινού Ναού του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην Μπομποστίτσα δείχνοντας την εκτίμηση τους για την ανεκτίμητη ιστορία του τόπου τους.   Συγχαρητήρια σε όλους!
Διαβάστε παρακάτω το άρθρο από το σχολείο!

Edhe njëherë tjetër Shkolla shqiptarogreke "Omiros" Korçë, nxënësit dhe arsimtarët e saj, na bënë të ndjehemi krenarë. Në kontekstin e një programi të Institucionit Patriarkal të Studimeve Etërore, prezantuan në një projekt një prej monumenteve jo shumë të njohura, siç është Kisha Bizantine e Shën Joan Prodhromit në Boboshticëe  duke treguar se sa shumë vlerësojnë historinë e paçmuar të vendit të tyre. Urime të gjithëve! 
Lexoni më poshtë artikullin e shkollës! 

Διαδικτυακή ημερίδα

Την Τετάρτη 18 Μαϊου, στον χώρο του Φροντιστηρίου Ελληνικής γλώσσας «Αριστοτέλης» έγινε η παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος «ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΟΥ» που υλοποιήθηκε από τις τάξεις Ζ2 και Η2 του σχολείου μας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η διαδικτυακή ημερίδα διοργανώθηκε από το ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ και υλοποιήθηκε με τη συνεργασία πολλών σχολείων από όλη την Ελλάδα που παρουσίασαν τις εργασίες και τις δράσεις τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές του τμήματος Η2 Elena Gorari, Oresti Hazisllari και Johan Peio παρουσίασαν τη Μπομποστίστα και τους ναούς του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και του Αγίου Δημητρίου. Πιο αναλυτική παρουσιάση έγινε για τον ναό του Αγίου Ιωάννου  και για την εικονογράφησή του. Ειδικότερα αναφέρθηκε πως αποτελείται από τέσσερεις ζώνες αγιογράφησης. Ξεκινώντας από κάτω υπάρχουν διάφορες μορφές αγίων και μαρτύρων που αποτελούν την πρώτη και τη δεύτερη ζώνη. Η τρίτη ζώνη αγιογράφησης εξιστορεί τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ενώ η τέταρτη ζώνη εξιστορεί την ζωή του  Χριστού. Το όνομα του αγιογράφου είναι άγνωστο. Οι αγιογραφίες είναι εξαιρετικής ομορφιάς αλλά χρειάζονται συντήρηση και φροντίδα.

Οι εκπαιδευτικοί που ανέλαβαν το πολιτιστικό πρόγραμμα και καθοδήγησαν τις εργασίες των μαθητών, Σδρόλια Αντιγόνη και Μπάμπουλλας Θεμιστοκλής, συγχαίρουν τους μαθητές για την άψογη συνεργασία και εξαιρετική παρουσίαση των εργασιών. Η υπεύθυνη του προγράμματος κ. Ιωάννα Κλιάρη δήλωσε βαθιά συγκινημένη από την παρουσίαση των μαθητών μας και υποσχέθηκε κάθε δυνατή βοήθεια για τη διάσωση αυτών των θρησκευτικών πολιτιστικών μνημείων.

 

Konferencë online

 

Ditën e Mërkurë në dt 18 Maj në ambientet e Kurseve Greke “Aristoteli” u realizua prezantimi i projektit edukues “NJOHJE ME MONUMENTE FETARE TË NJOHURA APO TË PANJOHURA TË QYTETIT TIM” i cili u realizua me klasat e VII dhe të VIII të shkollës sonë gjatë këtij viti shkollor. Konferenca ditore u organizua nga INSTITUTI PATRIARKAL I STUDIMEVE ETËRORE dhe u materializua me bashkëpunimin e shumë shkollave nga e gjithë Greqia të cilat prezantuan punimet dhe aktivitetet e tyre.

 

 

Më konkretisht, nxënësit e Klasës së VIIIb Elena Gorari, Oresti Hazisllari dhe Johan Pejo prezantuan fshatin Boboshticë dhe Kishën e Shën Joan Prodhromit dhe Shën Dhimitrit. Prezantim më i detajuar u bë për Kishën e Shën Jovanit dhe afresket e tij.

Më konkretisht u përmend se përbëhet nga katër breza afreskesh. Duke filluar nga poshtë ka të pikturuara afreske shenjtoresh dhe dëshmorësh të cilët përbëjnë brezin e parë dhe të dytë. Brezi i tretë i pikturave murale rrëfen jetën e Shën Joan Prodhromit ndërsa brezi i katërt rrëfen jetën e Krishtit. Emri i piktorit është i panjohur. Afresket janë të një bukurie të rrallë por kanë nevojë për mirëmbajtje dhe për përkujdesje.

 

Mësuesit që morën përsipër këtë program kulturor dhe udhëzuan punimet e nxënësve, znj Sdrolia Antigoni dhe Themistokli Bambulla, përgëzojnë nxënësit për bashkëpunimin e shkëlqyer dhe prezantimin e mrekullueshëm të punimeve. Përgjegjësia e programit znj Ioanna Kliari u shpreh thellësisht e prekur nga prezantimi i nxënësve tanë dhe premtoi çdo ndihmesë të mundshme për shpëtimin e këtyre monumenteve të rëndësishme fetarë dhe kulturorë

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: